OEBIZ  

Het adres voor betrouwbare zorg

Diensten


Ik biedt u praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag.

Samen met u kan ik in een gesprek kijken welke ondersteuning en of begeleiding u nodig heeft en hoe we samen daar aan kunnen werken. 

We gaan samen op zoek naar praktische en haalbare oplossingen voor uw situatie want de zorg die u krijgt moet zijn afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie.

Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat zijn voor u de beste tijden.

Kortom het leveren van zorg is maatwerk.


Portfolio

DIPLOMA'S

L.H.N.O Diploma behaald op C niveau - 

M.D.G.O. Activiteitenbegeleiding Prinsenoord

WERKERVARING

Begeleiden van activiteiten voor ouderen bij: De Godshuizen St. Jan Baptist -

Voedingsassistente bij: GGZ Coudewater - 

Activiteitenbegeleiding bij: GGZ Coudewater ouderenzorg, alcohol en drugsverslaving 

Ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven als zzp-er

VRIJWILLIGERSWERK

Peuterspeelzaal hulpkracht - 

Lees, reken en klassen moeder in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. - 

Coach trampoline team jeugd van Flik Flak - 

Kitten opvang en verzorging voor het asiel in-'s-Hertogenbosch - 

Organiseren en uitvoeren van activiteiten voor cliënt met een hulphond bij Stichting Assistentiehond Nederland - 

Bestuurslid en penningmeester zangkoor voices

CURSUSSEN

Autisme totaal in Gent -  

Workshop N.L.P. - 

Medicatie weet wat je geeft -

Verzorgingsassistent 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info