OEBIZ  

Het adres voor betrouwbare zorg

Privacy en disclaimer 

 

Privacy beleid OEBIZ


Ik ben mij er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van OEBIZ. U dient zich ervan bewust te zijn dat OEBIZ niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. OEBIZ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van mijn diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en worden beveiligd opgeslagen. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij opnemen.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:


Disclaimer voor www.oebiz.nl

OEBIZ (Kamer van Koophandel nr:53821181 ), verleent u hierbij toegang tot www.oebiz.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
OEBIZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.oebiz.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide zorgovereenkomst van OEBIZ.

Beperkte aansprakelijkheid
OEBIZ spant zich in om de inhoud van www.oebiz.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OEBIZ. Voor op www.oebiz.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OEBIZ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
OEBIZ behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 

  
Kaart
Opbellen
E-mail
Info